"Ann pote kole pou yon bon anviwonman pou timoun yo."

Miyamoto Haiti Expands to Build 34 Schools With FAES and UNICEF