Winners of the APAC NetRiders 2012 competition: Zhengzhong Wang and Jian Zhang from the Wenzhou University in China
(Cisco)